Klima Nor AS justerer opp gjeldende priser på teknisk utstyr med 3 prosent, med virkning fra 01.08 2018

Dette gjøres med bakgrunn i økte priser på våre handelsvarer.

Prisøkningen kan variere noe fra produkt til produkt på grunn av nødvendige korrigeringer i prisstrukturer.

Vi ber om forståelse for denne reguleringen og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.